Què és CASMACS

La Casa Social del Sord de Manresa i Comarques, fundada el 1953 i declarada d’Utilitat Pública el 1980. Les finalitats principals són la potenciació, la inclusió i la defensa dels interessos de les persones sordes.

Els darrers anys hem treballat per la difusió del coneixement sobre el col·lectiu i la llengua de signes.

Avui dia a més fomentem l’aplicació de la llengua de signes en altres àmbits, autisme, S. Down, ictus, destacant la seva utilitat comunicativa.

Objectius

  • Facilitar una eina bàsica de comunicació en els serveis de salut.
  • Poder atendre en condicions mínimes a persones amb dificultats de comunicació.
  • Incloure un protocol d’actuació amb suport tecnològic, per poder interactuar.
  • Evitar angoixes innecessàries als pacients, afavorint l’accessibilitat.

Qué fem?

  • Facilitar la comunicació amb llengua OBERTA de signes, amb servei d’intèrprets, amb videotrucada.
  • Suport a l’accessibilitat amb aplicacions i dispositius, informar el personal sanitari sobre una correcta comunicació.
  • Oferir cursos de formació continua als professionals, per atendre a les persones amb necessitats específiques.

Com ho fem?

Creant materials informatius amb suport digital i per dispositius.
Mantenint un equip de mediadors comunicatius en llengua de signes, per atendre pacients en les instal·lacions sanitàries.
Promovent cursos subvencionats per la formació i millora de les capacitats comunicatives del personal sanitari.

És un projecte de:

Casa Social del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS)
Entiat d’Utilitat Pública

Contacte i informació:
www.casmacs.org
casmacsmanresa@gmail.com